TULA.VN - Electronics Materials and Instruments in Vietnam 
       ENGLISH     
Trang chủ | Đối tác | Thư ngỏ | Sơ đồ web | Liên hệ
            
MÁY NẠP Jig test | THIẾT BỊ công cụ | VẬT TƯ hoá chất | LINH KIỆN phụ kiện | DỊCH VỤ GIỚI THIỆU | HỖ TRỢ
 SẢN PHẨM
 Máy nạp rom, Jig test
» Máy nạp rom đa năng
» Máy nạp Gang đa năng
» Máy nạp rom on-board
» Máy nạp chuyên biệt
» Hệ thống nạp tự động
» Phụ kiện đế nạp socket
»Xoá Rom, kiểm tra IC
» Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ
»Jig test ICT/FCT/DIP-pallet
 Đo lường và kiểm tra
» Dao động ký oscilloscope
» Thiết bị viễn thông, RF
» Bộ thu thập dữ liệu
» Đồng hồ vạn năng số
» Máy phát xung, đếm tần
» Máy đo LCR, linh kiện
» Bộ đổi nguồn, tải điện tử
» Kit đào tạo, thực hành
 Các công cụ sản xuất
» Máy khò, mỏ hàn thiếc
» Tủ sấy, tủ môi trường
» Dây chuyền SMT Line
» Thiết bị sản xuất PCBA
 Thiết bị, công cụ khác
» Thiết bị Automotive
» Đo lực, cơ điện khác
» Thiết bị quang học
 Linh phụ kiện Điện tử
» Vi điều khiển họ 8051
» Nuvoton ARM Cortex-M
» Nuvoton ARM7/9 Soc
» Chip phát nhạc, audio
» Wireless RF IC, Tools
» Vật tư hàn, rửa mạch
 e-Shop thiết bị, vật tư
 Số lượt truy cập

238973863
lượt xem, tính từ 20/12/2006
 Ai đang online
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.

Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đâyOUR PARTNERS
(Products Line-Card)Flash Support Group

PEmicro

Power Supply

Shenzhen KESD Technology Co.,Ltd.Car and Consumer IC Solutions Provider


  

Danh mục nội dung: Chuyên mục chính/1. Bộ nạp ROM (Device Programmer) - Thông tin chung và chỉ dẫn/1.3. Bộ nạp liền bo mạch (In-system programmers)


      
  USB MULTILINK: Bộ gỡ lỗi/ Multilink Debug Probe
  Part#: PEmicro USB-ML-UNIVERSAL-FX/ USB-ML-UNIVERSAL/ USB-ML-ACP
  Ghi chú: Bộ gỡ rối cao cấp (không gồm phần mềm)/ Debug Probes for many ARM and 8-/16-/32-bit devices (software sold separately)
  Nhãn hiệu: PEmicro (Mỹ/USA)
  Bảo hành: 12 tháng
  Cấu hình: On-board Debugger
  [ Tài liệu Datasheet ]   [ Báo giá Quotation sheet ]   [ Shopping Shopping now ]   [ Views: 8178 ]   2022-09-26
 ◊ Đặc điểm chính:

Đầu dò lỗi Multilink cho phép PC truy cập vào Chế độ gỡ lỗi nền (BDM) hoặc giao diện JTAG trên nhiều loại thiết bị ARM Cortex và 8-16- / 32-bit, để tạm dừng thực thi bộ xử lý bình thường và sử dụng PC để điều khiển bộ xử lý. Sau đó, người dùng có thể trực tiếp kiểm soát hoạt động của mạch đích, các thanh ghi đọc / ghi và các giá trị bộ nhớ, mã gỡ lỗi trên bộ xử lý và nạp trình vào các vi mạch bộ nhớ FLASH bên trong hoặc bên ngoài.

Các nhà sản xuất được hỗ trợ bao gồm NXP, STMicroelectronics, Cypress, Infineon, Silicon Labs và nhiều nhà sản xuất khác. Multilink kết nối giữa cổng USB trên máy Windows và đầu nối gỡ lỗi tiêu chuẩn trên mạch đích. Bộ vi điều khiển được kết nối thông qua nhiều đầu nối (header) nằm dưới nắp lật ở vỏ của Multilink. Cáp Ribbon phù hợp với nhiều loại cấu trúc đấu nối được.

MÃ SẢN PHẨM (PART NUMBER):

Các đầu dò gỡ lỗi Multilink được hỗ trợ bởi phần mềm phát triển của PEmicro, NXP và nhiều bên thứ ba khác. PEmicro cung cấp 3 mẫu:

 • Bộ gỡ lỗi đa năng, cao cấp MULTILINK UNIVERSAL FX (part # USB-ML-UNIVERSAL-FX) bao gồm nhiều loại thiết bị ARM, cũng như thiết bị NXP 8/16/32. Nó cung cấp thông tin liên lạc tốc độ cao và có thể cấp nguồn cho thiết bị đích. Vui lòng xem trang tài nguyên Thuật toán Flash có sẵn của chúng tôi để biết danh sách các thuật toán có sẵn.
 • Bộ gỡ lỗi đa năng MULTILINK UNIVERSAL (part # USB-ML-UNIVERSAL) bao gồm các thiết bị NXP 8/16/32 cũng như các thiết bị khác. Vui lòng xem trang tài nguyên Thuật toán Flash có sẵn của chúng tôi để biết danh sách các thuật toán có sẵn. Bộ tính năng giống nhau đối với Multilink Universal & Multilink ACP. 
 • Bộ gỡ lỗi MULTILINK ACP (part # USB-ML-ACP) bao gồm nhiều loại thiết bị ARM. Vui lòng xem trang tài nguyên thiết bị ARM của PEmicro để biết danh sách tất cả các thiết bị ARM Cortex được hỗ trợ.

 ◊ Mô tả chi tiết:

 

Multilink debug probes allow a PC access to the Background Debug Mode (BDM) or JTAG interface on wide range of ARM Cortex and 8-16-/32-bit devices, in order to halt normal processor execution and use the PC to control the processor. The user can then directly control the target’s execution, read/write registers and memory values, debug code on the processor, and program internal or external FLASH memory devices. 

Supported manufacturers include NXP, STMicroelectronics, Cypress, Infineon, Silicon Labs, and many others. Multilink connects between a USB port on a Windows machine and the standard debug connector on the target. Microcontrollers are supported via the multiple headers located under a flip lid on the Multilink case. Ribbon cables suitable for a variety of architectures are included.

MÃ SẢN PHẨM/ PART NUMBER:

Multilink debug probes are supported by development software from PEmicro, NXP, and many other third parties. PEmicro offers 3 models:

 • Bộ gỡ rối đa năng, cao cấp MULTILINK UNIVERSAL FX (part# USB-ML-UNIVERSAL-FX) covers a wide variety of ARM devices, as well as NXP 8/16/32 devices. It offers high-speed communications and can provide power to the target device. Please view our available Flash Algorithms resource page for a list of available algorithms.
 • Bộ gỡ rối đa năng MULTILINK UNIVERSAL (part# USB-ML-UNIVERSAL) covers the same as well as NXP 8/16/32 devices. Please view our available Flash Algorithms resource page for a list of available algorithms. Feature sets are the same for the Multilink Universal & Multilink ACP.
 • Bộ gỡ rối MULTILINK ACP (part# USB-ML-ACP) covers a wide variety of ARM devices. Please view PEmicro's ARM device resource page for a list of all supported ARM Cortex devices.  

TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN TRÊN MỌI BỘ GỠ RỐI MULTILINK/ Standard Features:

All Multilink debug probes offer these standard features:

 • USB interface from PC to Multilink allows for fast, easy programming and debugging -- with the ease and compatibility of the USB interface.
 • Draws power from USB interface-- no separate power supply required (draws less than 1mA from the target).
 • Target Voltage: 1.8V-5.25V
 • Supports JTAG daisy chaining of multiple ARM MCUs
 • ARM device support includes both the JTAG and SWD protocols
 • Includes USB cable, Type A Male to Type B Male, 6-ft.

TÍNH NĂNG TRÊN MULTILINK ĐA NĂNG/ "Universal" Features: 

MULTILINK UNIVERSAL & MULTILINK UNIVERSAL FX  also include these features:

 • Pipelined programming algorithms for some Power Architecture families that dramatically increase programming speed.
 • Auto-frequency detection + trimming capabilities for HCS08 devices
 • Auto-frequency detection for HC(S)12(X) devices.
 • Generates programming voltage on RESET line for RS08 devices.

TÍNH NĂNG CAO CẤP CHỈ CÓ TRÊN MULTILINK UNIVERSAL FX/ Advanced Features:

MULTILINK UNIVERSAL FX includes all the features of PEmicro's standard Multilink interfaces, plus these additional benefits:

 • Lightning fast! Up to 10X faster communications speed than PEmicro's other Multilinks
 • Can provide power to the target MCU
 • I/O line clamping for added protection
 • Supports additional NXP devices
 • Supports real-time power measurement 

By using the USB Multilink Universal FX, the user can take advantage of the background debug mode to halt normal processor execution and use a PC to control the processor. The user can then directly control the target’s execution, read/write registers and memory values, debug code on the processor, and program internal or external FLASH memory devices. The USB Multilink Universal FX can also provide power to your target MCU, either 3.3V or 5V.

The USB Multilink Universal FX has native IDE support in MCUXpresso IDE, S32 Design Studio, Kinetis Design Studio, recent versions of CodeWarrior® (10.x), current PEmicro software applications, and tool chains from many NXP partners including IAR, Keil, Silicon Labs (check with the vendor for device compatibility). You can also see which software versions  are required to support the current revision of Multilink Universal FX.

For many of the supported processors, PEmicro has a set of interface libraries allowing the user to write their own Windows-based application which interacts with PEmicro's debug interface.

This interface is USB 2.0 compatible, and it is also backwards compatible with USB 1.1 ports.

NOTE: For production usage, see the Cyclone LC and Cyclone FX stand alone programmer, test & debug interfaces.

CÁC TÍNH NĂNG PHẦN MỀM ĐƯỢC TRANG BỊ SẴN/ No-Cost Software Features

1) PEmicro's UNITACMP Library SDK for ARM Cortex-M processors is free to download. This allows the user to create an application which can fully control the execution of an embedded processor via Multilink debug probes or Cyclone programmers

2) PEmicro's no-cost GDB Server for ARM devices (Eclipse plug-in) includes the following powerful features:

 • Real-Time Expression View 
  This view gives the user the ability to view variables and memory while a target ARM device is running. Sometimes the process of halting the target masks a bug. Sometimes, in order to reproduce a particular bug, the program must be kept running while being fed a particular set of data. In those cases, having the ability to view variable values as they change without halting the target is a great asset.
 • OS-Aware Feature Supports FreeRTOS 
  The GDB server will automatically detect the presence, type, and configuration of an OS by querying the application’s symbol table for identifying characteristics. Using these discovered symbols, the debugger can traverse the kernel’s internal data structures to enumerate the available threads and their corresponding execution context. This information is then used to dynamically populate the Eclipse views as the user navigates between the threads. Additional OS support is expected to be added soon.
 • Single-Wire Output (SWO) Debug Tools
  By using NXP's MCUXpresso or PEmicro's plug-in for ARM-based GDB IDEs, users can measure power consumption of their device in real time, monitor multiple variables and expressions in real time, use printf calls to be notified when specific events occur during the debug session, and use trace capture to log user-specified events and triggers. This allows much more insight into the operation of the user's code.


DANH SÁCH CHIP ĐƯỢC HỖ TRỢ/ Supported Devices:

The Multilink Universal FX offers broad device support for ARM devices from several manufacturers, as well as support for several 8-/16-/32-bit architectures from NXP and STMicroelectronics.

Note: The older revision of the Multilink Universal FX (Rev A): only supports Freescale/NXP ARM devices.

 MULTILINK UNIVERSAL FX SUPPORTED ARCHITECTURES
 
USB-ML-ACP
ARM Cortex devices
:
Atmel:SAMxxx
Cypress:CCG2CCG3PAFM3 PRoC-BLEPSoC4PSoC5,PSoC6
Infineon:XMC
NordicSemi:nRF51nRF52
NXP:AutomotiveiMXKinetisLPCSensorsVybrid
OnBright:

Silergy (Maxim):
OB90Rxx

AM0xAM1xMAX716xx
Silicon Labs:EFM32EFR32SiM3
STMicroelectronics:STM32
Texas Instruments:LM3SLM4SimpleLinkTM4C12x
Toshiba:TX00TX03TX04
 
 
8/16/32 bit devices:
NXP:S32

ColdFire® V1

ColdFire® V2/V3/V4

MPC55xx-57xx

DSC

S12Z

HC(S)12(X)

HCS08, RS08

MPC5xx/8xx**

HC16/683xx**
STMicro:SPC5
 

**Support for these devices is not available on other Multilink models, only the Multilink FX.


Supported Software Thêm chi tiết:

DANH SÁCH ĐÓNG GÓI/ Included Hardware:

Multilink ACP:

 • Multilink ACP Debug probe
 • USB 2.0 High Speed Cable, Type A to Type B, 6-ft.
 • 20-pin 0.100" pitch ribbon cable for connecting to ARM targets
 • 10-pin 0.050" pitch ribbon cable for connecting to ARM targets (Mini-10)
 • 20-pin 0.050" pitch ribbon cable for connecting to ARM targets (Mini-20)

Multilink Universal & Multilink Universal FX:

 • Multilink Universal or Multilink Universal FX Debug probe
 • USB 2.0 High Speed Cable, Type A to Type B, 6-ft.
 • 6-pin ribbon cable for RS08, HCS08, HC(S)12(X), S12Z, ColdFire V1/V1+ targets
 • 14-pin ribbon cable for Qorivva MPC5xxx, DSC, and STMicroelectronics' SPC56 targets
 • 26-pin ribbon cable for asynchronous ColdFire V2/V3/V4 targets
 • 20-pin pitch ribbon cable for ARM targets
 • 10-pin pitch ribbon cable for ARM targets (Mini-10 with 0.050" pitch)
 • 20-pin ribbon cable for ARM targets (Mini-20 with 0.050" pitch)

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN/ Optional Accessory:

*Recommended Accessory: the USB Multilink includes a ribbon cable for connecting to ColdFire V2-4 targets, however the MCF5272 & MCF5206(E) devices will require a separate adapter cable (not included) to synchronize the communications signals (as these devices do not do this on-chip).


Video:
CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG NHÀ SẢN XUẤT / OTHER PRODUCTS FROM PEmicro
CYCLONE-FX-UNIV/ CYCLONE-FX-ARM: Bộ nạp trình ISP cao cấp/ Advanced In-System Flash Programmer
CYCLONE-LC-ARM/ CYCLONE-LC-UNIV: Bộ nạp trình ISP/ In-System Flash Programmer
USB MULTILINK: Bộ gỡ lỗi/ Multilink Debug Probe
PEMicro Pricing and Cyclone Changes - Thay đổi giá và chức năng máy nạp của PEMicroThao tác người sử dụng: [ Thêm dữ liệu ]

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Công ty TNHH Giải pháp TULA - TULA Solution Co., Ltd
VPGD: Số 6 Ngõ 23 Đình Thôn (Phạm Hùng), Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel.: 024.39655633,  Hotline: 0912612693,  E-mail: 

 
Bản quyền © 2005-2023, Công ty TNHH Giải pháp TULA sở hữuGIỚI THIỆU | HỖ TRỢ